Over de tentoonstellingen
back

Tot aan 2009 is iedere zomer in de maand juli een tentoonstelling te zien van werk van diverse kunstenaars die in het ateliercomplex aan de Zomerdijkstraat gewoond hebben. Deze serie retrospectieve tentoonstellingen pogen een beeld te geven van kunst en leven in het ateliercomplex sinds de oplevering ervan in 1934.
Het ateliercomplex is een uniek voorbeeld in Nederland van de bouwstijl die Nieuwe Zakelijkheid genoemd wordt. Het bestaat in 2009 75 jaar. Dit wordt gevierd met een grote jubileumtentoonstelling en de presentatie van een boek en een film. Om de oplage te bepalen kunt u nu al voorinschrijven op het boek.
De geschiedenis van bewoning en van gebruik van het ateliercomplex is nooit eerder onderzocht en beschreven. Er is heel weinig over bekend, daar er geen vereniging of verband van de bewoners was, anders dan het feit dat ze kunst maakten. Dit was het enige criterium om voor een atelierwoning in aanmerking te komen. Noch een beheerder, noch een logboek kan verdere informatie geven.

Op iedere tentoonstelling tot 2009 wordt het werk van een aantal verschillende kunstenaars samengebracht. Men elkaar kende als buren en in sommige gevallen waren er hechte vriendschappen. Er zijn echter weinig voorbeelden van echte samenwerking of beïnvloeding terug te vinden. In het begin is er een gemeenschappelijke tentoonstelling geweest, mede om de buurt te tonen wat er zoal in de ateliers gemaakt werd.
Een totaalbeeld met werk van alle kunstenaars die ooit in de Zomerdijkstraat woonden en werkten, wordt in deze tentoonstellingen niet nagestreefd om de eenvoudige reden dat er erg veel kunstenaars gewoond hebben sinds 1934 en lang niet al het werk van alle kunstenaars te traceren is.

In 2002  was er een overzichtstentoonstelling over het werk van de huidige bewoners.
In 2003 was veel interessant werk uit de collecties van familieleden van Fred Carasso, Gerrit van der Veen en zijn vrouw Louise van der Veen- van der Chijs en Fred Sieger te zien.
In 2004 was een keuze uit het werk van Charlotte van Pallandt, Ro Mogendorff en Theo Swagemakers te zien. Met name de twee kunstenaressen stonden nauw met elkaar in contact.
Anno 2005 is een selectie van werk van de schilders Gerard Hordijk, Jan van Herwijnen, Arjen Galema, Willem en Maria Hofker en Maaike Braat tentoongesteld naast beeldhouwwerk van Leo Braat.

De tentoonstellingen komen tot stand in opdracht van het stadsdeel ZuiderAmstel en in samenwerking met het Veilinghuis Glerum Auctioneers en stichting Sectio Divina. Deze stichting is met name hiervoor opgericht. Ze kunnen gemaakt worden dankzij de welwillendheid van de diverse bruikleengevers, musea en particulieren. De reeks tentoonstellingen zijn geïnitieerd door Marcella van Zanten.Zij werkte 3 jaar samen met Sophie Schrameijer en sinds 2005 met Tonny Claassen, zij doen onderzoek naar de bewoners en de werken die deze maakten en stellen de tentoonstellingen samen.