Stichting Sectio Divina
back

Doelstelling

Stichting Sectio Divina  heeft ten doel: het ontwikkelen, bevorderen en promoten van culturele activiteiten, met de nadruk op beeldende kunsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door o.a.:

- het uitgeven van boeken binnen het cultuurgebied
- het organiseren van exposities, voorstellingen, bijeenkomsten
- het verspreiden van informatie over de te organiseren culturele activiteiten
  via nieuwsbrieven, de media, etc.
- het ontwikkelen van educatieve programma’s binnen het gebied cultuur

 

stichting Sectio Divina is ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 34223077

 

vrienden van stichting Sectio Divina